2007/Nov/28

"เมื่อเราพยายามเพื่อให้ได้สิ่ง ๆ หนึ่ง

เรามักจะเจอกับอุปสรรค ... อยู่เสมอ

แต่จริง ๆ แล้วอุปสารรคนั้น
ไม่.ได้.มี.ไว้


ขวางกั้นตัวเราหรอก
มันมีไว้กีดขวาง

คนอื่น

ที่ไม่ได้ต้องการ

สิ่งนั้นจริง ๆต่างหาก"

motivation :  Randy Pausch
refer : Really Achieving Your Childhood Dreams

Comment

Comment:

Tweet